صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

آگهـی شرکت در مناقصـه

14-1/99

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان کارخانه خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت
می­گردد حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت و تحویل اسناد به آدرس­های ذیل مراجعه نمایند :

 آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

          تلفن : 42147777

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                        

          تلفن : 21-05433294519

 

کارخانه : شهرستان خاش کارخانه سیمان خاش صندوق پستی 9891515696

          تلفن : 33723761-054

 

 

سایت www.khashcement.com  قسمت مناقصات.

دانلود قرارداد مناقصه

/*********************************************************************************************************************************************/

دانلود قرارداد مناقصه