صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

آگهـی شرکت در مناقصـه

1-4/98

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان کارخانه خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس­های ذیل مراجعه نمایند :

 

آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

 تلفن : 42147777

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                        

 تلفن : 21-05433294519

 

                                                                       شرکت سیمان خاش