صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

"آگهـی مناقصه عملیات استخراج ، بارگیری ، حمل سنگ آهک در محل کارخانه سیمان خاش "

شماره 1-2/99

 

 شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص عملیات استخراج 

، بارگیری ، حمل سنگ آهک در محل کارخانه سیمان خاش نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمایند. بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می­گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی شرکت سیمان خاش بخش مناقصه به آدرس www.khashcement.com  اقدام و حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان تاریخ درج آگهی نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرسهای ذیل اقدام نمایند.

آدرس شرکت:

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش

تلفن : 33294518-054

کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش                               تلفن  :05433723761

 

 دانلود قرارداد 

 

//****************************************************************************************************************************//

 

 

"آگهـی خرید سنگ آهن و سنگ گچ"

شماره 1-1/99


شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به خرید سنگ آهن و سنگ گچ با شرایط زیر اقدام نمایند. بدینوسیله دعوت می­گردد از تولیدکنندگان نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت سیمان خاش به آدرس اینترنتیwww.khashcement.com   بخش مناقصه مراجعه وحداکثر ظرف مدت  10 روز از تاریخ درج آگهی نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت به دبیرخانه یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.


دانلود قرارداد

 

//*****************************************************************************************************************************//

 

آگهي شركت در مناقصه حمل مازوت و گازوئیل

1-3/99

 شركت سيمان خاش درنظر دارد جهت حمل  روزانه حداقل 250.000 ليتر مازوت مورد مصرف خود از پالايشگاههاي اصفهان و بندرعباس و حمل ماهیانه حدود 112،000 لیتر گازوئیل ، پيمانكار واجد شرايط انتخاب نمايد .لذا از متقاضيان دعوت مي­شود جهت دريافت اسناد مناقصه  به آدرس اینترنتی www.khashcement.com   مراجعه و حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهی نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.

دانلود قرارداد