صفحه ی آگهـی های شرکت در مزایده

 

مزایده فروش اقلام مازاد

4-2/96

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به فروش اقلام نو و راکد و ضایعاتی خود به شرح ردیفهای زیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا  5 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به سایت www.khashcement.com  قسمت مزایده مراجعه نمایند: 

میزان سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت­های پیشنهادی می­باشد.

آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                             

تلفن : 21-33294518-054

** برای دانلود اقلام روی لینک مربوطه در جدول بالا کلیک نمایید**

دریافت اسناد و شرایط مزایده

******************************************************************************************************************

آگهـی فروش مزایده ای

 96/2-3

شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به فروش یک باب کارگاه خود واقع در زاهدان شهرک مصالح فروشان میلان دوم از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر ظرف مدت 7 روز نسبت به دریافت اسناد مناقصه به آدرس دفتر سیمان خاش مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مزایده 200،000،000 ریال.

 

آدرس :

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                             

 

تلفن : 21- 05433294518

دانلود اسناد مزایده فروش یک باب کارگاه