صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

 آگهـی مناقصـه

97/1-9 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی و فله کارخانه (دپارتمان بارگیرخانه) انتخاب نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس­های ذیل مراجعه نمایند :

میزان سپرده شرکت در مناقصه : معادل100،000،000 ریال می­باشد.

آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                           

تلفن : 21-33294518-054

سایت www.khashcement.com  قسمت مناقصات.

 

 دریافت اسناد مناقصه

                                                                                        شرکت سیمان خاش

 

 ************************************************************************************************************************

آگهي شركت در مناقصه حمل مازوت و گازوئیل

97/1-8 

 

شركت سيمان خاش درنظر دارد جهت حمل  روزانه حداقل 250.000 ليتر مازوت مورد مصرف خود از پالايشگاههاي اصفهان و بندرعباس و حمل ماهیانه حدود 112،000 لیتر گازوئیل ، پيمانكار واجد شرايط انتخاب نمايد لذا از متقاضيان دعوت مي­شود جهت دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا 3 روز پس از تاريخ درج این آگهی به يكي از آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند.

پرداخت هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

سپرده شرکت در مناقصه یک صد و پنجاه میلیون ریال می­باشد.

آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                           

تلفن : 21-05433294519

سایت www.khashcement.com  قسمت مناقصات.

 

 دریافت اسناد مناقصه

شركت سيمان خاش

(سهامي عام)

 

 

 ******************************************************************************************************

آگهی تجدید مناقصه

97/1-7

 

شرکت سیمان خاش درنظر دارد نسبت به خرید حدود 1000 متر لوله پلی اتیلن "8 به انضمام متعلقات آن اقدام نماید. لذا از فروشندگان دعوت می­گردد حداکثر طی 5 روز اسناد و شرایط مناقصه را از آدرس زیر دریافت و در مناقصه شرکت نمایند.

     

-         آدرس سایت www.khashcement.com  قسمت مناقصات.

-         تلفن 42147777

 دریافت اسناد مناقصه

 

 

شرکت سیمان خاش